Body Lotion Courtesy 30ml x 50
ex VAT £15.40 inc VAT £18.48
Shampoo 30ml Courtesy x 50
ex VAT £15.40 inc VAT £18.48
Soap 40GM Sea Kelp x 100
ex VAT £16.50 inc VAT £19.80
Shower Cap Sea Kelp x 200
ex VAT £22.00 inc VAT £26.40
Shower Cap Boxed Courtesy x 200
ex VAT £24.20 inc VAT £29.04
Sewing Kits x 200
ex VAT £26.00 inc VAT £31.20
Soap 14GM Courtesy x 400
ex VAT £26.95 inc VAT £32.34
Sewing Kits Sea Kelp x 200
ex VAT £27.50 inc VAT £33.00
Soap 20GM Courtesy x 200
ex VAT £28.16 inc VAT £33.79